Hoe gaat jouw project van start?

U kunt zowel zelf of via uw architect bij ons een prijsofferte vragen. Deze bezorgen wij u gratis en geheel vrijblijvend. Op basis van de uit te voeren werken maken wij een offerte met een forfaitprijs, een uurtarief of een prijs op basis van een percentage van de bouwkost.

 

Indien u beslist met ons samen te werken, dient u de samenwerkingsovereenkomst in te vullen en ondertekend aan ons terug te bezorgen. Vanaf nu staan wij 100% tot uw dienst om uw project tot een goed einde te brengen.

 

Voor een renovatieproject komen wij ter plaatse om de structuur van het gebouw maximaal te kennen. Op basis van de zichtbare structuur en het ontwerp van de architect, maken we de nodige berekeningen en tekeningen.

 

Voor nieuwbouwprojecten begint onze opdracht met de opmaak van een voorontwerp. Hiermee kan de architect aan de slag om zijn ontwerp verder vorm te geven. Tijdens het verdere proces van uw bouwproject staan we de architect steeds bij met advies. Volgens de afgesproken termijnen, maken wij ons definitief ontwerp op en leveren we de nodige stabiliteitsplannen en documenten af zodat uw architect uw aanbestedingsdossier/uitvoeringsdossier kan afwerken. Indien gewenst, bezorgen wij ook het bestek en de meetstaat voor uitvoering van de werken. Ten slotte maken wij nog de wapeningsplannen op zodat uw aannemer alle info heeft om de stabiliteitswerken te kunnen uitvoeren.

Zowel schetsmatige berekeningen als een volledig uitgewerkt aanbestedingsdossier kan opgemaakt worden, aan u de keuze.

 

Tijdens de werffase staan wij u bij met technisch advies en nazicht van de werf. Dit kan via een overeenkomst waarbij wij frequent de werfvergaderingen bijwonen of op afroep, wanneer het volgens u of uw architect nodig is.

  

We streven bij elke opdracht naar een constructieve samenwerking met alle partijen.